KONSESJON

VÅRE TJENESTER

Optimum AS

Optimum AS er et norsk verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester:

  • Investeringstjenester (vphl. § 2-1 (1): Nummer 1, 2, 5 og 7.
  • Tilknyttede tjenester (vphl. § 2-1 (2): Nummer 1, 5 og 6.

‍Optimum AS er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond. Samsvarende med lovkrav foretar Optimum lydopptak av alle telefonsamtaler (inkl mobiltelefon). Dataene vil bli lagret i minimum 5 år.

‍Her kan du laste ned:

 

Optimum Alternative Investments AS

Optimum Alternative Investments AS (OAI) er en forvalter med tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond (AIF) i henhold til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2(1).

Nøkkelinformasjon om alternative investeringsfond forvaltet av OAI mottas på forespørsel til alternatives@optimum.no.