KONSESJON

Våre tjenester

Optimum er et norsk verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester:

Investeringstjenester (vphl. § 2-1 (1): Nummer 1, 2, 5 og 6.

Tilknyttede tjenester (vphl. § 2-1 (2): Nummer 1, 5 og 6.

‍Optimum AS er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond. Samsvarende med lovkrav foretar Optimum lydopptak av alle telefonsamtaler (inkl mobiltelefon). Dataene vil bli lagret i minimum 3 år.

‍Her kan du laste ned: