OM OSS

DETTE ER OPTIMUM

Optimum ønsker å gi deg forutsigbarhet og god risikojustert avkastning på din kapital, slik at du kan bruke mer tid på de viktigste tingene i livet ditt.

Siden etableringen i 1991 har Optimum vært en kunnskapsrik og solid partner for næringslivsledere, bedriftseier og gründere. Optimum har velfungerende konsepter og høyt kompetente medarbeidere. Selskapet har kontorer sentralt beliggende i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger.

Blant våre kunder finner man mange gründere og ledere i norsk næringsliv. Folk som har gått sine egne veier, arbeidet hardt, og skapt verdier, og ikke minst arbeidsplasser, for fellesskapet.

De senere år har selskapet erfart en positiv utvikling med økende etterspørsel og stor kundetilgang. Optimum forvalter rundt 5 milliarder norske kroner.

La oss hjelpe deg å ivareta verdiene dine!

Kundene kommer til oss med sine hardt opparbeidede midler. Da er det veldig viktig at vi følger dem godt opp og forvalter dem på en måte som er i kundenes interesser.
– Øystein Bakke, Optimum Bergen

INVESTERINGSFILOSOFI

SLIK FORVALTER VI VERDIENE DINE

Hos Optimum tenker vi langsiktig, heller enn å handle basert på kortsiktige markedsbevegelser og avisoverskrifter. På den måten tilrettelegger vi for at dine verdier blir trygt ivaretatt.

Det er mange som investerer for snevert, ved å satse på enkeltaksjer og parkere resten av verdiene i banken. Det første leder til for høy risiko, det sistnevnte til lav avkastning.

Optimums filosofi er basert på at investeringene er bredt sammensatt og tidshorisonten langsiktig. I dag har vi et lavt rentenivå, men det er viktig at porteføljen også har en beskyttelse mot fremtidig inflasjon. Dette kan oppnås ved at deler av investeringen foretas i ulike aktivaklasser som for eksempel aksje- og rentefond, spesialfond, eiendom og private equity.

Optimum lar seg ikke påvirke av kortsiktige svingninger. Vår erfaring har lært oss at endringer som føles dramatiske der og da, ikke har så stor påvirkning på lang sikt.

Vårt mål er å overprestere for våre kunder, heller enn å love mer enn vi kan levere. Gjennom tillit og kvalitet bygger vi positive forhold som varer.

MILLIARDER

Optimum forvalter rundt 5 milliarder norske kroner

AKTIVE KUNDER

Våre kunder inkluderer mange gründere og ledere som har skapt verdiene sine selv.

MER ENN 25 ÅR

Optimum ble etablert i 1991

Menneskene

MØT LEDELSEN

Marcus Børresen

Daglig leder, Optimum Alternative Investments AS

Marcus Børresen har blant annet Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH. Han har arbeidet i kapitalmarkedet siden 2002, herunder med finansiell rådgivning i 10 år og forvaltning av alternative investeringsfond i 5 år. Med dette har han bred erfaring innen verdipapirfond, eiendom, private equity, shipping og infrastruktur.

Rolf Tore Spjelkavik

Administrerende direktør, Optimum AS

Rolf Tore Spjelkavik er utdannet siviløkonom fra NHH og etablerte Optimum i 1991. Han har siden oppstart hatt en rekke stillinger i selskapet og er administrerende direktør. Han har mer enn 30 års erfaring fra kapitalforvaltning og finans og sitter i en rekke styrer.

MØT STYRET

Trond Gullaksen

Styremedlem

Medeier i Optimum gjennom investeringsselskapet T&T&T AS. Tidligere salgsdirektør i DNB Liv. Konsernsjef i Optimum fra 1999 til 2011. Er i dag partner i Erstad & Gullaksen AS.

Mona Biering

Styremedlem

Mona Biering er utdannet siviløkonom fra NHH. Hun har lang og bred erfaring fra ulike lederstillinger i bank og finans hvorav 12 års erfaring fra ulike toppledergrupper i DNB Finans, Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane. Hun har vært medlem i styret i Optimum AS siden 2011. Hun har de senere årene arbeidet i sitt eget konsulentselskap og som forretningsutvikler i Connect Vest.

Rolf Tore Spjelkavik

Styremedlem

Rolf Tore Spjelkavik er utdannet siviløkonom fra NHH og etablerte Optimum i 1991. Han har siden oppstart hatt en rekke stillinger i selskapet og er administrerende direktør. Han har mer enn 30 års erfaring fra kapitalforvaltning og finans og sitter i en rekke styrer.

Klaus Henrik Wiese-Hansen

Styreformann

Klaus Henrik er spesialisert innenfor forsikring, pensjon, kapitalforvaltning og regulatoriske vilkår for finansforetak og andre foretak innenfor finanssektoren. Han bistår norske og internasjonale forsikringsforetak, forsikringsmeglere, kapitalforvaltere, verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og pensjonskasser.

Karriere

Vil du jobbe med oss?

Hos Optimum er vi opptatt av kompetanseutvikling, med kundenes beste som det styrende mål. Ønsker du å jobbe hos oss? Her finner du en oversikt over hvilke stillinger vi søker dyktige mennesker til akkurat nå.

Les mer